Porady i Reprezentacja Prawna Pracowników


Prawnicy Equinox Law cenią sobie ścisłą współpracę z Klientem w zarządzaniu jego sprawą oraz regularnie informują klientów o postępach w sprawie. Na podstawie informacji dostarczonych przez Klientów, już na wstępnym etapie sprawy informujemy ich o szansach na wygranie sprawy.

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników doradzi i pomoże Państwu w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawa i procedur prawnych

Prawnicy Equinox Law udzielają porad w sprawach sporów z pracodawcą zarówno na etapie postępowania wewnętrznego (np. postępowanie dyscyplinarne, postępowanie skargowe) jak i reprezentują Klientów przed Sądem Pracy (Employment Tribunal) oraz Sądem Apelacyjnym (Employment Appeal Tribunal). Negocjujemy także w imieniu Klientów warunki ugody z pracodawcą, która może przyjąć formę Compromise Agreement, lub ugody zawartej za pośrednictwem ACAS zwanej COT3 Agreement.


Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach takich jak sprawy o:

 • Bezpodstawne Zwolnienie (unfair dismissal)
 • Zwolnienie Dyscyplinarne (disciplinary dismissal)
 • Bezprawne Zwolnienia (wrongful dismissal)
 • Rezygnacja z pracy z powodów leżących po stronie pracodawcy (constructive dismissal)
 • Redukcja Etatów (redundancy)

 • Dyskryminacja ze względu na płeć (sex discrimination)
 • Dyskryminacja Rasowa (race discrimination)
 • Dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (disability discrimination)

 • doradzamy także w sprawach dotyczących
 • sporów dotyczących wynagrodzenia
 • praw przysługującym kobietom w ciąży i rodzicom, w tym zwolnień kobiet w ciąży
 • przejęć pracowników przez nowego pracodawcę (transfer of undertakings)
 • umów Compromise Agreement
 • w innych sprawach
rank tracker